Onze kinderen hebben uw hulp nodig...
Geef hen een toekomst

Vrienden van Kankala

Opgelet: vernieuwde website
www.vriendenvankankala.com

go-down

Ontstaan

van het jongerendorp Kankala

In Kananga, een stad in het midden van Congo RDC, veroorzaakten oorlogen grote armoede. Veel kinderen belandden om allerlei redenen op straat. Ze liepen daardoor trauma's op. In 1978 werd door een dom voorval op de markt in Kananga een groep straatkinderen door de lokale bevolking uitgesloten en verjaagd. Het gevolg was dat een 20-tal straatkinderen een scoutspand in de wijk Ndesha kraakten. Dit gebeuren vormde de aanleiding en het begin van Kankala.

Lees meer....

go-down
kaart_congo

Doelstelling

 

 

Het hoofddoel is kinderen te reintegreren in familie en maatschappij. Waar aanvankelijk de focus lag op de opvang van straatkinderen in een beschermde omgeving, wordt nu gepoogd de totale problematiek van het straatkind aan te pakken..

Lees meer....

 

Onze 2 belangrijkste pijlers

 

 

Ons project voorziet in twee soorten opvang. Een gesloten opvang en een openvang.

Lees meer over onze opvang....

 

go-down

 

 

Onderwijs in Congo

Lees  meer....

 

 

Onderwijs Crsk

Lees  meer....

 

 

Statistieken onderwijs

Binnenkort

Elk kind
verdient
een thuis

go-down

We garanderen dat elke cent wordt besteed aan de kinderen van Kankala.

 

 

Indien U een fiscaal attest wenst
(Min. 40 € per jaar, betreft België)

Rek. nr. 000-0901974-68
IBAN BE82 0000 9019 7468 
BIC BPOTBEBI
 
Scheut – Ontwikkelingssamenwerking V.Z.W
Ninoofsesteenweg, 548
1070 Brussel
 
Vermelding:
02.243.023: V.J.K.- Kananga- RDC

 

Indien u wenst te storten ZONDER fiscaal attest  
(Dit voor verenigingen - GROS, etc ...)

 

Rek. nr. 737-0451482-87
IBAN BE67 7370 4514 8287
BIC KREDBEBB

Vrienden van Kankala VZW
Kapelstraat 73
3550  HEUSDEN-ZOLDER

Vermelding: Kankala

 

 

 

Deze rekening geniet fiscaal voordeel

ING rekeningnummer: NL48 INGB 0004 1997 41

Congregatie Dochters van Maria en Joseph
Papenhulst 5
’s-Hertogenbosch

Vermelding: Kankala

 

Webdesign - Vrienden van Kankala