De VvK

 

Doelstellingen

 

In België werd de werkgroep, Vrienden van Kankala, afgekort de VVK opgericht. Deze werkgroep vormt de band tussen het project, de individuele weldoeners en de verscheidene verenigingen die de verschillende onderdelen van het project financieren. In naam van deze organisaties en de weldoeners volgt de VVK nauwgezet het beheer op van de CRSK wat betreft de voorgestelde doelstellingen en het beheer van de toegekende gelden. Daarnaast gaat de werkgroep actief op zoek naar nieuwe financieringsbronnen. 

De VVK verleent zo nodig ook logistieke ondersteuning.

Leden

 

De VVK telt naast Appie en Miya nog 17 leden. Dit zijn, in alfabetische volgorde:

 

Ceyssens Marc
Voorzitter van de Vzw, Vrienden van Kankala
Sociale contacten 
Boekhouding

Ceulemans Nicole,
Sociale contacten Nederland
Vertalingen

Dammans Miya,
Ondervoorzitter
Contactpersoon tussen de VVK in België en de CRSK in Kananga
 
Decordier Jean-Marie,
Sociale contacten
Droogmans Luc
Sociale contacten

Gernaey Bert,

Beheer adresbestand

Maervoet Ingrid,
Nieuwsbrief
Molenaar Harry,
 

Princen Annie,
Secretariaat 
Boekhouding
Website

Schuermans Jean,
Volledig beheer voor Nederland
Simoens Jean-Marie
Penningmeester
Torbeyns Albert,
Logistiek
Van Wees Appie,
Stichter van Kankala 

Vandenbempt Mia,
Nieuwsbrief
Logistiek

Vanslembrouck Richard,
 
Vanspauwen Theo,
Sociale contacten
Verhaert Staf,
Sociale contact
Vermeyen Jan,
Wiel Wijnen,
Sociale contacten